top of page

Mi az ami...?

Több mint negyedszázada indult el a Soproni Egyetem Simonyi Károly Karán a felsőfokú művészeti képzés. Ennek szakmai irányítója az Alkalmazott Művészeti Intézet (AMI), amely napjainkra Magyarország

és a régió felsőoktatásának meghatározó kreatívipari képzési centruma lett.

A képzés fókuszában a design (dizájn), azaz a téralkotás–tárgyalkotás–képalkotás hármasa áll, amely meghatározó szere-pet játszik mindhárom szakunkon, az építőművészet, a formatervezés és a tervezőgrafika oktatásában is. Hallgatóink alko-tó művészként maguk is „influencerek” lesznek, munkájuk eredménye pedig élhetőbbé formálja világunkat. Az oktatás kis létszámú műtermekben, személyes mester-tanítvány kapcsolaton keresztül történik. Ahhoz, hogy hallgatóink profi dizáj-nerré váljanak, az itt töltött évek során megtanulják összehangolni a művészetet a technológiával, az érzelmek világát

a rendszerezett gondolkodással, az emóciót és a rációval. Terveik megvalósításához a karon a Természeti Erőforrások Kutatóközpontja (NRRC) biztosítja diákjaink számára a műszaki- és tudásbázist, a korszerű marketing és menedzs-mentismeretek pedig felkészítik őket arra, hogy piaci körülmények között is helytálljanak.

 

Családias hangulatú, összetartó közösségben, kreatív légkörben alkotnak hallgatóink. Az AMI épülete

akadálymentesített, az egyetemi campus szomszédságában, az Erzsébet-kertben található,

a kollégiumoktól és a főépülettől tíz perc könnyed sétával elérhető.

Anchor 1
bottom of page