Amit tanítunk:

Építőművészet BA (nappali)

A képzés célja építőművészek képzése,

akik képzettségük és képességük révén építész-

és belsőépítész stúdiók, vállalkozások, hatóságok

és egyéb intézmények alkalmazásában az épített környezet tervezésében, menedzselésében az épített és tárgyi környezet alakításában kreatívan tudnak aktív részt vállalni és kritikai véleményt formálni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben

történő folytatására.

Formatervezés BA (nappali)

A képzés célja cél formatervezők képzése, akik a dizájn 

és formatervezés különböző területein képesek kis- és nagysorozatú termékek formai tulajdonságainak és használati jellemzőinek megtervezésére, valamint a tel-

jes termékfejlesztési folyamatban való részvételre. Szak-mai felkészültségük lehetővé teszi számukra, hogy kreatív válaszokat tudjanak adni a kultúra, a társadalom, a piac-gazdaság és a környezet kihívásaira, akár önállóan, akár más szakemberekkel együttműködve. Felkészültek tanul-mányaik mesterképzésben történő folytatására.

Tervezőgrafika BA (nappali)

A képzés célja tervezőgrafikusok képzése, akik a vizuális kultúrában való jártasságuk, humán, illetve technológiai ismereteik, valamint műveltségük birtokában képesek specializált tartalmak vizuális formában történő megje-lenítésére, közvetítésére, sokszorosításra, illetve reproduk-cióra (print, multimédia, online felület) alkalmas minőségű produktumok létrehozására. Elsajátítják a tervtől a kész grafikai munkáig a munkafolyamatokat (kép, tipográfia, hang, mozgás), a technikai kivitelezést, az intuíció és a tu-datosság ötvözését a tervezésben. Felelősséget éreznek az általános vizuális kultúra terjesztéséért, színvonalának emeléséért. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

LEGÚJABB KÉPZÉSÜNK

Design- és művészetmenedzsment MA (nappali)

A művészeti és design termékeket, valamint szolgáltatásokat kínáló piaci vállalkozások, non-profit szervezetek - múzeumok, galériák, aukciósházak - számára ma már nélkülözhetetlen egy olyan szakember, aki tájékozott a piaci és művészeti trendek világában egyaránt, rendelkezik menedzsment, marketing, gazdasági, jogi ismeretekkel és szenvedélye a design és a művészet.

 

Amennyiben kiállítások, művészeti események, fesztiválok szervezésével, irányításával szeretnél foglalkozni, érdekel

a projektmenedzsment, kortárs művészeti kritika, design és művészeti stúdiók világa, jelentkezz hozzánk!